fbpx

Regulament Treasure Hunt

Regulament Treasure Hunt

ARTICOLUL 1: ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul principal al concursului Comorile Făgărașului este Clubul Sportiv Țara Făgărașului, în parteneriat cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului. Acest concurs se va derula conform prevedeilor actualului regulament, care este obligatoriu pentru participanți.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial și în timp util.

ARTICOLUL 2: SCOPUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura sâmbătă, în data de 20.05.2017 și are drept scop popularizarea Clubului Sportiv și atragerea tinerilor spre activități recreaționale și sportive. Concursul se va derula în arealul municipiul Făgăraș și va avea durata de aproximativ 3 ore.

ARTICOLUL 3: CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 12 ani. Persoanele minore pot participa la competiție numai cu acordul de participare, în scris, din partea părinților sau a tutorelui legal (Declaratie_ParinteTutore_Treasure_Hunt_2017). Acordul părinților va fi prezentat organizatorilor în momentul validării lor în concurs. Este necesar un accord autentificat la notar daca părintele/tutorele legal nu poate fi prezent să semneze acordul în persoană fie la momentul înscrierii fie înainte, la sediul organizatorilor.

Organizatorii nu impun un număr maxim de participanți la concurs. Participarea la concurs se va face în echipe de câte trei persoane. Toți participanții care nu au o echipă stabilită vor avea posibilitatea de a se înscrie în concurs; astfel se vor creea echipe de 3 persoane prin tragere la sorți a acestora înaintea concursului.

Din momentul anunțării prezentului concurs, participanții vor putea să se înscrie la concurs prin intermediul unor formulare de înscriere online care vor fi disponibile pe siteul CSTF.

Pentru finalizarea înscrierii online este necesară trimiterea dovezii plății taxei de înscriere la adresa de email: clubsportivtarafagarasului@gmail.com.

Înaintea concursului, fiecare concurent va prezenta actul de identitate și va semna o declarație pe proprie răspundere (Declaratie_Treasure_Hunt_2017), pe care o va preda organizatorilor în momentul ridicării kit-ului de participare și numărului de concurs. Pentru concurenții minori, această declarație va fi inclusă în acordul parental/al tutorelui legal.

Prin declaraţia de responsabilitate, fiecare participant declară că a citit cu atenție și a înțeles regulamentul de concurs, că a luat la cunoştinţă, înţelege şi îşi asumă riscurile medicale, juridice şi de alta natură ale participării la Treasure Hunt, care în calitate de competiţie sportivă urbană, prezintă riscuri specific urbane, ce nu pot fi decat parţial controlate şi compensate de măsurile luate de organizatori şi prin urmare necesită în continuare atenţie şi conduită preventivă din partea concurenţilor, care nu trebuie să se concentreze numai asupra aspectelor de performanţă sportivă, ci și asupra comportamentului, echipamentului şi asupra altor aspecte relevante.

Participanții, prin înscrierea în concurs, sunt direct responsabili de integritatea lor fizică și psihică pe parcursul întregului traseu și de respectarea tuturor regulilor de circulație rutieră care se impun.

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza anumiți participanți, în cazul în care nu se conformează regulilor. Lista acestor situaţii este următoarea, nefiind exhaustivă: persoane în stare de ebrietate produsă de alcool, droguri sau alte substanţe psihoactive, stare de sănătate alterată vizibil și semnificativ, epuizare fizică sau psihică.

ARTICOLUL 4: TAXA DE PARTICIPARE

Fiecare participant înscris la concurs va achita o taxă de participare de 10 lei/ persoană, echivalentul a 30 lei/echipă dacă se înscrie înainte de 15 mai 2017, Dacă  participanțul se va înscrie în data de 20 mai 2017, înainte de începerea concursului, taxa va fi de 15 lei/persoană, echivalentula 45 lei/echipă.

Taxa de înscriere poate fi achitată online prin intermediul siteului FCTF: http://fundatiactf.ro/doneaza/, cu menținuea: Taxa de înscriere Treasure Hunt CSTF. Plata se poate face și prin transfer bancar sau la bancă: Fundația Comunitară Țara Făgărașului IBAN: RO42RNCB0472136508350001 deschis la Banca Comercială Română, agenția Tăbăcari, Cod Fiscal 32085641.Dacă optați pentru plata online, este obligatoriu să trimiteți prin email dovada plății la adresa: clubsportivtarafagarasului@gmail.com.

Dacă, dintr-un motiv întemeiat, persoana înscrisă online doreşte să îşi anuleze înscrierea, poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa clubsportivtarafagarasului@gmail.com. În cazul retragerii înscrierii, taxa de participare NU POATE FI RETURNATĂ însă locul poate fi cedat unui alt concurent. Îi incurajăm pe cei care nu mai pot concura să transfere taxa altei persoane şi să anunţe organizatorul printr-un email trimis la adresa clubsportivtarafagarasului@gmail.com până pe data de 15 mai 2017.

ARTICOLUL 5: MECANISMUL DE CONCURS

Participanții (echipe formate din câte 3 persoane) trebuie să se înscrie la concurs prin intermediul formularelor online până în data de 15.05.2017.

Aceștia se vor putea înscrie în concurs și pe 20 Mai 2017, la linia de start, începând cu ora 09:30. Pentru a se evita aglomerația este recomandat ca fiecare participant/ echipă să se înscrie în concurs prin intermediul formularului online.

Kiturile de concurs se vor ridica de la standul organizatorilor înainte de începerea ședinței tehnice, la ora 10.30 am, pe 20 mai 2017.

Este obligatorie pastrarea numelui echipei la vedere pe toata durata competiției. Este de asemenea obligatoriu ca fiecare echipă să aibă un telefon mobil unde să poată fi contactați de organizatori în caz de urgentă.

Concursul constă în parcurgerea unui traseu situat în interiorul municipiului Făgăraș. Acest traseu va fi parcurs de către fiecare echipă ținând cont de indiciile primite în fiecare locație. Participanții trebuie să descifreze indiciile sau să resolve probele de aptitudini, să treacă în ordinea indiciilor pe la fiecare obiectiv iar în final să ajungă la punctul de sosire cu toate indiciile primite pe traseu.

În final aceste indicii strânse pe parcursul cursei vor reprezenta o imagine/ un joc/ o anagramă pe care concurenții vor trebui să o deslușească.

ARTICOLUL 6: DESFĂȘURARE CONCURS

  • Participanții înscriși în concurs, trebuie să se prezinte la punctul de plecare în data de 20.05.2017, ora 09:30.
  • Fiecare participant va completa un formular de luare la cunoștiință a regulamentului concursului;
  • Startul se va da la ora 11:00.
  • Se va face un scurt instructaj, se vor trage la sorți echipele în cazul în care există participanți care nu au echipă și participanții vor primi indiciile pentru primul obiectiv.
  • În momentul în care se dă startul, fiecare echipă își deschide plicul cu primul obiectiv/ indiciu și pornește pe traseu.
  • Echipa care ajunge la punctul de sosire prima, având toate indiciile asupra sa și rezolvând puzzle-ul final, va fi declarată câștigătoare.
  • Urmează echipa 2, 3 și așa mai departe până ajung la sosire toți participanții. Toate echipele trebuie să realizeze traseul în cel mult 3 ore.
  • După sosirea tuturor participanților va avea loc festivitatea de premiere.

În cazul în care condițiile meteo nu permit desfășurarea evenimentului în bune condiții, organizatorul își asumă dreptul de a reprograma evenimentul cu anunțarea prealabilă prin e-mail a tuturor participanților înscriși în concurs, cu minim 3 zile înainte de desfășurare.

Echipament recomandat: îmbrăcăminte și încălțăminte comfortabilă.

ARTICOLUL 6. PROCEDURA STABILIRII CÂȘTIGĂTORILOR

Câștigătorii concursului vor fi desemnați pe loc în funcție de următoarele criterii:

– Timpul în care echipa parcurge traseul

– Toate indiciile complete formând soluția finală a puzzle-ului.

ARTICOLUL 7: DIVERSE

Prin înscrierea la concurs participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.