fbpx

Regulament Trail Run 2017

REGULAMENT URLEA ECO TRAIL RUN – 22 IULIE 2017

 1. ORGANIZARE

Competiția sportivă Urlea EcoTrail Run este organizată de Clubul Sportiv Țara Făgărașului (CSTF) cu sediul în municipiul Făgăraș pe Strada Gheorghe Doja, Nr. 23 și Fundația Comunitară Țara Făgărașului (FCTF).

 1. NATURA EVENIMENTULUI

Urlea EcoTrail Run este un concurs de alergare montană de tip circuit care se desfășoară pe potecile turistice ale Munților Făgăraș, în zona Văii Pojorta și fostei cabane Urlea. Cel mai înalt punct de atins pe parcursul cursei este cabana Urlea (1533 metri). Traseul cuprinde zone subalpine și zone de pădure iar participanții trebuie să aibă experiența necesară pentru a nu exista riscul unor accidentări. Elevația totală a concursului de alergare este de 840 metri.

Startul cursei se va da în zona Popasul Vânătorilor de unde se va urma poteca marcată cu marcaj Punct Roșu pe Colții Brezei, via Schitul Sfântul Ioan Botezătorul, în direcția fostei cabane Urlea. Ajunși la punctual maxim al traseului, urmează coborârea spre linia de sosire, urmând poteca marcată cu Triunghi Roșu, corespunzătoare Văii Pojortei.

Traseul va fi marcat pentru a nu exista riscul rătăcirii concurenților. Harta traseului va putea fi consultată pe site, pe pagina de Facebook a evenimentului dar și la fața locului.

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

În cadrul competiției pot participa persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani până la data competiției și care sunt apte din punct de vedere fizic și mental. Persoanele minore pot participa la competiție numai cu acordul de participare, în scris, din partea părinților sau a tutorelui legal. Acordul părinților va fi prezentat organizatorilor în momentul validării lor în concurs. Este necesar un accord autentificat la notar daca părintele/ tutorele legal nu poate fi prezent să semneze acordul în persoană fie la momentul înscrierii fie înainte, la sediul organizatorilor.

Înaintea concursului, fiecare concurent va prezenta actul de identitate și va semna o declarație pe proprie răspundere, pe care o va preda organizatorilor în momentul ridicării kit-ului de participare și numărului de concurs.

Prin declaraţia pe proprie răspundere, fiecare participant declară că a citit cu atenție și a înțeles regulamentul de concurs, că a luat la cunoştinţă, înţelege şi îşi asumă riscurile medicale, juridice şi de alta natură ale participării la Urlea Eco Trail Run, care în calitate de competiţie sportivă montană de anduranţă în teren numai parţial amenajat şi securizat, prezintă probleme şi riscuri specific montane, ce nu pot fi decât parţial controlate şi compensate de măsurile luate de organizatori şi prin urmare necesită în continuare atenţie şi conduită preventivă din partea concurenţilor, care nu trebuie să se concentreze numai asupra aspectelor de performanţă sportivă, ci și asupra comportamentului, echipamentului şi asupra altor aspect relevante. Prin intermediul declarației participanții își asumă responsabilitatea de a consulta și respecta prevederile Legii 60/1991 actualizate, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza luarea startului sau continuarea cursei pentru persoanele pe care nu le considera apte. Lista acestor situaţii este următarea, nefiind exhaustivă: în stare de ebrietate produsă de alcool, droguri sau alte substanţe psihoactive, stare de sănătate alterată vizibil și semnificativ, epuizare fizică sau psihică, echipament inadecvat.

 1. ÎNSCRIEREA & TAXA DE PARTICIPARE

Înscrierea în competiție se poate face online prin completarea formularului de înscirere de pe site-ul www.cstarafagarasului.org pînă la data de 17 Iulie sau la fața locului, înainte de startul competiției. Participanții trebuie să achite o taxă de înscirere care variază în funcție de data efectuării plății:

 • 45 lei până în 17 iulie,
 • 60 lei la fața locului.

După completarea formularului de înscriere online, persoana înscrisă va primi un email de confirmare a înscrierii.

ATENȚIE: Înscrierea devine validă după confirmarea efectuării plăţii taxei de înscriere. Participanții au la dispoziție 4 zile lucrătoare pentru a efectua plata aferentă taxei de înscriere.

Taxa de înscriere poate fi achitată online prin intermediul siteului Fundației Comunitare Țara Făgărașului: http://www.fundatiactf.ro/doneaza/, cu menținuea: Taxa de înscriere Urlea Eco Trail Run – CSTF.

Plata se poate face și prin transfer bancar sau la bancă: Fundația Comunitară Țara Făgărașului IBAN: RO42RNCB0472136508350001 deschis la Banca Comercială Română, agenția Tăbăcari, Cod Fiscal 32085641.

ATENȚIE! După efectuarea plății, este obligatoriu să trimiteți prin email dovada plății la adresa: clubsportivtarafagarasului@gmail.com.

Plata taxei de înscriere în ziua de concurs se poate face doar în numerar.

Dacă, dintr-un motiv întemeiat, persoana înscrisă online doreşte să îşi anuleze înscrierea, poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa clubsportivtarafagarasului@gmail.com. În cazul retragerii înscrierii, taxa de participare NU POATE FI RETURNATĂ însă locul poate fi cedat unui alt concurent. Îi incurajăm pe cei care nu mai pot concura să transfere taxa altei persoane şi să anunţe organizatorul printr-un email trimis la adresa clubsportivtarafagarasului@gmail.com până pe data de 17.07.2017.

 1. ECHIPAMENT

Echipament obligatoriu pe tot parcursul cursei:

 • Telefon mobil;
 • Pantofi de alergare cu profil montan;
 • Număr de concurs – oferit de către organizatori;

Echipament recomandat:

 • Bidon cu apă;
 • Batoane/ geluri energizante;
 • Geacă/ pelerină impermeabilă;
 • Bețe de trekking;

Numărul de concurs trebuie purtat pe tot parcursul cursei și trebuie atașat la vedere. Fiecare concurent va beneficia de un număr de concurs unic, ce nu poate fi transferat.

 1. PUNCTE DE CONTROL/ PUNCTE DE ALIMENTARE

Pe traseu sunt amplasate puncte de control, iar trecerea concurenților prin ele este obligatorie. Participanții care nu trec prin fiecare dintre punctele de control, în ordinea lor firească, vor fi eliminați. La fiecare punct de control va fi notat numărul de concurs al fiecărui competitor și timpul intermediar obținut în acel punct.

Pe parcursul traseului va fi amenajat un singur punct de hidratare și realimentare, în zona fostei cabane Urlea.

Punctele de control si punctele de hidratare și realimentare vor fi marcate corespunzator si vor fi vizibile.

Pe parcursul traseului vor exista voluntari care se vor asigura că participanții la concurs urmează ruta corectă.

 1. CRONOMETRARE

Cronometrarea se face manual, la secundă.

Cronometrarea se va face la start, pe parcursul traseului (la punctele de control) și la linia de sosire. În cazul în care un participant nu se încadrează în timpul limită setat pentru atingerea punctului maxim din traseu (cabana Urlea), acesta va fi descalificat și se va întoarce la finish însoțit de către organizatori/ voluntari.

 1. ȘEDINȚA TEHNICĂ ȘI STARTUL

Ședința tehnică va avea loc de la ora 9.00 la 9.30 sâmbătă 22.07.2017.

Startul crosului va avea loc sâmbătă 22.07.2017 la ora 10:00.

 1. TIMPUL LIMITĂ

Timpul limită impus de organizator este de 3 ore până la punctul de realimentare și de control din zona cabanei Urlea și 5 ore pentru atingerea liniei de sosire.

 1. CLASAMENT ȘI PREMIERE

Cronometrarea se face la secundă; va câștiga cel care va ajunge în cel mai scurt timp la punctul de Sosire după parcurgerea integrală a traseului.

Categoriile pentru care se va realiza clasamentul final sunt de tip Open Feminin/ Masculin. În funcție de numărul de participanți la competiție, organizatorii pot decide dacă vor fi premiate cu diplome, torfee și produse de la sponsori și categoriile de vârstă: sub 25 ani, 26 – 45 an și, peste 45 ani.

Categoriile unde vor fi mai puţin de 5 participanţi pot fi combinate cu o altă categorie.

Organizatorii își rezervă dreptul de a acorda și alte premii.

Fiecare participant care va atinge toate punctele de control de pe traseu și care va termina cursa în timpul limită stabilit de către organizatori, va primi medalia de finisher a concursului.

11. PROGRAMUL CURSEI

Organizatorii vor anunța detaliile programului pe site-ul CSTF. Fiecare competitor are obligaţia să urmeze traseul oficial, să respecte indicaţiile arbitrilor, să nu folosească scurtături sau alte avantaje similare.

12. OPRIREA/ RETRAGEREA DIN CURSĂ

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un concurent în următoarele cazuri:

 • Accidentarea pe durata competiției și imposibilitatea de a finalize cursa;
 • În cazuri excepționale;

Orice participant care nu poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv este obligat să informeze organizatorul imediat la unul din următoarele locuri: la start, înainte de începerea cursei, la unul din punctele de control de pe parcursul cursei sau la numărul de telefon care va fi anunțat la ședința tehnică;

Orice participant care se retrage din cursă va fi îndrumat spre cea mai bună variantă de retragere dar este responsabil pentru transportul propriu și pentru acțiunile ulterioare momentului retragerii; organizatorii nu mai garantează că pe traseu vor mai fi voluntari, puncte de alimentare funcţionale, marcaje, etc. iar concurentul se consideră în afara concursului.

Neanunțarea retragerii din cursă va cauza o operațiune de căutare și salvare pe cheltuiala participantului implicat.

13. DESCALIFICARE

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă prezentul regulament sau în oricare din următoarele situații:

 • Pierderea numărului de concurs;
 • Nerespectarea traseului stabilit de către organizator sau ratarea unui punct de control;
 • Utilizarea unui mijloc de transport în timpul concursului de alergare montană,
 • Aruncarea gunoiului pe traseu; gunoaiele pot fi depozitate la punctele de control sau de realimentare;
 • Lipsa de fair-play și de respect față de alți concurenți, voluntari sau organizatori;
 • Depășirea timpului limită anunțat de către organizatori;
 • În cazuri excepționale;

14. ALTE REGULI

 • Pe parcursul concursului circulaţia rutieră pe drumurile forestiere nu va fi restricţionată, de aceea pe o scurtă porţiune de traseu se pot întâlni autovehicule. Acest fapt atrage asupra participanţilor obligaţia de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege.
 • Va exista un punct de prim ajutor în zona de start, unde se va asigura serviciu medical în caz de nevoie.
 • Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un fel de incident, accident sau prejudiciu apărut ca urmare a participarii la Eco Urlea Trail Run şi îşi rezervă dreptul de a modifica sau ajusta traseul de concurs în funcţie de condiţiile meteo, starea terenului sau chiar de a opri cursa în cazuri excepţionale. Orice modificare a traseului va fi semnalizată corespunzător (ca de altfel întregul traseu) şi comunicată concurenţilor cel mai târziu la ședinţa tehnică din preziua concursului.
 • În caz de forţă majoră (orice evenimente care ar putea influenţa buna desfăşurare a concursului, cum ar fi: inundații majore, dezastre naturale sau evenimente politice majore) care determină organizatorii să anuleze competiţia, 50% din taxa de participare va fi returnată.
 • Prin înscriere, plată și participare fiecare participant confirmă că a citit, înțeles și acceptat condițiile de participare și aceste reguli, își asuma riscurile participării la Urlea EcoTrail Run și sunt responsabili pentru propriile acțiuni care ar trebui să țină cont de circumstanțe relevante ca: schimbarea vremii, condiții meteo și echipament. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica acest regulament fără a solicta aprobarea concurenților înscriși.